כללי 330
כללי-339
כללי-341
תכנון-חצר-וילה-שרת-7
תכנון-קומת-כניסה
חתכים-וחזיתות
כללי 172
כללי 171
בית-יהודית-וחירם-כהן-1933